Upozornění - momentálně se nacházíte na stránkách minulého ročníku kurzu, které jsou dostupné za účelem archivace.
Pro přesunutí na aktuální stránky klikněte prosím zde.

Úkoly do 1. víkendu

Všechny úkoly ulož do své složky na webu Tokaheyi nejpozději do 2.1.2013. Úkoly budeme na prvním víkendu hodnotit a jsou součástí čekatelské zkoušky!

Metodika

První úkol

  • připravit program schůzek své družiny na 1 měsíc – 4 schůzky, pokud nemáš svoji družinu, vyber si, pro jakou věkovou kategorii budeš program připravovat
  • pro program každé schůzky vyberte cíl (možno vybrat i jeden cíl na celý měsíc, nebo jeden společný pro dvě schůzky), kterého chcete dosáhnout (např. zlepšit spolupráci v družině, procvičit orientační schopnosti, zvýšit finanční gramotnost, seznámit šestku s nováčky a pod…)
  • každá schůzka bude připravena jako dvouhodinová, s uvedením časů jednotlivých aktivit
  • ke každé aktivitě uveďte přesná pravidla tak, aby mohl kdokoliv program vzít a zrealizovat
  • k zápisu využijte následující formátování do tabulky, řádky si přidávejte dle počtu aktivit a her, ukládejte v textovém, editovatelném formátu (např. doc, odt... ne xls, pdf...)

Připravil/a  
Výchovná kategorie vlčata/světlušky/skauti/skautky
Schůzka 1 Cíl:
Název aktivity/hry… Popis   čas
Název aktivity/hry… Popis čas

Schůzka 2 Cíl:
Název aktivity/hry… Popis čas
Název aktivity/hry… Popis čas

Druhý úkol

  • vyfoť (nebo najdi v oddílovém archivu) fotografii inspirativní hry (takové, o které si myslíš, že by mohla být zajímavá pro ostatní) a napiš k ní srozumitelný popis. Fotku s popisem ulož v textovém souboru (např. word), fotku navíc v tiskové kvalitě jako samostatný soubor.

Myšlenkové základy skautingu

Napsat esej na libovolnou část obsahu čekatelské zkoušky z Myšlenkových základů skautingu (rozsah 2000-3000 znaků) - uložit do 2.1. 2013

Hospodaření

Přivézt jeden správně a jeden nesprávně vyplněný prvotní doklad

Organizace a právo

Přečíst si Úmluvu o právech dítěte (Je k dispozici po přihlášení v dokumentech -> Organizace a právo -> Úmluva o právech dítěte)