Upozornění - momentálně se nacházíte na stránkách minulého ročníku kurzu, které jsou dostupné za účelem archivace.
Pro přesunutí na aktuální stránky klikněte prosím zde.

Úkoly k druhému víkendu

Konečný termín pro termín odevzdání všech úkolů je 28.2.2013!!

Myšlenkové základy:

Úvaha na téma: Proč jako dobrovolník působím ve skautském hnutí a jaká je má role čekatele.

Úvod do pedagogiky a psychologie:

Poznání dítěte dle struktury v materiálu na webu zjistit, vypozorovat a zapsat informace o jednom dítěti v oddíle (Pepík nebo Pepička Nováková - P. N.)

Sebepoznání - dle struktury v materiálu na webu vypracovat práci o sobě a svém rozvoji. Neodevzdává se, u zkoušky se pouze ukazuje, že je vypracováno a vybere se jedna rozvojová věc.

Metodika

Schůzka

upravit schůzku podle poznámek (jen ti, kterým to bylo řečeno)

Zákon a slib

Popsat jednu konkrétní aktivitu vedoucí k osvojení zákona, slibu…

 • každý pro kategorii, které se věnuje
 • rozepsat, co konkrétně, aby mohl kdokoliv popis vzít a rovnou použít…
 • připravit včetně všech pomůcek k vytištění

Plánování

zjistěte, jak jste na tom v  družině/šestce, kterou máte na starosti

oznámkujte družinu v uvedených oblastech (a tři si přidejte vlastní) 1-5 - jako ve škole a podle toho navrhněte, jaké oblasti se věnovat následující období (cca měsíc)

 • Plnění stezky
 • Slib a zákon v programu
 • Používání legend a symbolických rámců
 • Různorodost programu
 • Vztahy
 • Atmosféra
 • Tradiční × nové aktivity

Popište alespoň 3 aktivity (programy, činnosti, hry...) vedoucí ke zlepšení vybrané oblasti

Výprava

V dané skupině naplánujte výpravu na sobotu 16.3. se začátkem v 9h a koncem ve 14.30h. Připravte:

 • kompletně program se zaměřením na zadanou oblast stezky, pro určenou věkovou kategorii
 • vhodný symbolický rámec dle vlastního výběru vhodný pro danou věkovou kategorii
 • mokrou i suchou variantu programu
 • stanovte (sepište) a  zohledněte bezpečnostní rizika
 • zvací lísteček pro děti

Kompletně připravenou výpravu pošlete svému konzultantovi do 15.2. na mail.